• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skolebytte

Informasjon

Skjemaet "Skolebytte" brukes ved flytting internt i kommunen eller inn/ut av kommunen. Du bruker det også hvis det er andre grunner til skolebytte.

Når det er andre grunner til skolebytte enn flytting, behandles hver sak individuelt av kommunen. Kommunen gjør et enkeltvedtak, som kan påklages.

Hvis eleven ønsker å søke om skolegang i en annen kommune enn der eleven er bosatt, må den nye bostedskommunen kontaktes for veiledning om fremgangsmåte.

Retningslinjer for skolebytte i Vennesla kommune
 
Nærskoleprinsipp/skolegrenser jf. opplæringsloven § 8-1.Skolen
Opplæringslovens bestemmelser
Særskilte individuelle årsaker som:

- Fysisk funksjonshemming og eller sosiale- og eller medisinske forhold
- Søsken ved ønsket skole 
- Faglig skjønn og vurdering 
- Kapasitet ved skolen


Barnets beste skal være og er et grunnleggende prinsipp i alle saker iht. Barnekonvensjonen art. 3, Grunnlovens §104.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader